SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

INTELIGENTNA DETEKCJA

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy sygnalizacji pożaru, które poza systemem sygnalizacji pożaru, mogą obejmować także stałe urządzenia gaśnicze, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, systemy wentylacji i oddymiania oraz systemy detekcji gazu. Takie kompleksowe podejście sprawia, że zaprojektowany układ tworzy spójną strukturę. Jednocześnie, w przypadku istniejących obiektów, gwarantujemy jego integrację z wdrożonymi systemami bezpieczeństwa.

W skład systemu sygnalizacji pożaru wchodzą:

-Centrala – to ona odbiera sygnały od czujek, analizuje dane i przekazuje sygnał do kolejnych podzespołów

-Czujniki dumy, temperatury – wykrywają zagrożenie i przekazuję tę informacje

-Sygnalizatory dźwiękowe i optyczne – alarmują o zdarzeniu

-Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) – pozwalają na ręczne włączanie SSP po zauważeniu pożaru

Bazujemy przy tym na trzech  sprawdzonych producentach. Projektowane systemy działają w oparciu o różne układy detekcji. Takie podejście pozwala nam wdrażać rozwiązania optymalne pod kątem technicznym oraz kosztowym. W naszych systemach wykorzystujemy urządzenia przeznaczone dla obiektów przemysłowych oraz kubaturowych (hale, magazyny, centra handlowe, kościoły, obiekty zabytkowe).