Polon-alfa S.A. to największy polski producent systemów sygnalizacji pożarowej i aparatury dozymetrycznej oferujący swoje wyroby zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

Firma POLON-ALFA już w 1956 roku zajęła się opracowywaniem i produkcją aparatury do pomiarów promieniowania jonizującego. Po kilku  latach profil produkcji rozszerzony został  o urządzenia do wykrywania i sygnalizowania pożaru. Produkcja kompletnych systemów sygnalizacji pożarowej, w skład których wchodzą centrale, czujki, ręczne ostrzegacze oraz akcesoria stanowi  do dziś główny zakres działalności firmy.


W celu zapoznania się z pełną ofertą firmy Polon-Alfa, zapraszamy na poniższą stronę internetową:  

www.polon-alfa.pl