SYSTEMY DETEKCJI GAZU

SYSTEM DETEKCJI GAZU JAK WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI​

DETEKCJA GAZU

Projektujemy i wdrażamy systemy do monitorowania otoczenia  i wykrywanie niebezpiecznych stężeń gazów, realizowane z wykorzystaniem przenośnych urządzeń pomiarowych, bądź za pomocą stacjonarnych rozwiązań. Zadaniem systemu jest, w przypadku przekroczenia ustalonych stężeń gazu, zainicjowanie odpowiednich środków zaradczych w postaci sygnalizacji lub aktywowanie układów ograniczających groźbę zatrucia (np. intensywna wentylacja, odcięcie dopływu czynnika toksycznego lub zatrzymanie procesu technologicznego).


Ideą jest wykrycie zagrożenia przed zdarzeniem lub w możliwie najwcześniejszym stadium.


Warunki stawiane systemowi detekcji gazu:


-prawidłowy dobór urządzeń uwzględniający warunki panujące w monitorowanym obiekcie oraz potrzeby użytkowników,

-prawidłowy wybór miejsc instalacji detektorów,

-prawidłowe wykonanie instalacji,

-prawidłowa eksploatacja systemu.


W naszych realizacjach opieramy się na modularnym rozwiązaniu, które pozwala spełnić w/w wytyczne. System taki najczęściej składa się z trzech grup urządzeń:


1.detektory

2.moduły sterujące ( centrale alarmowe)

3.urządzenia wykonawcze


Rozwiązania realizujemy w oparciu o produkty i urządzenia poniższych producentów: