INTEGRACJE I WIZUALIZACJE

SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH

wizualizacje (1).png

WIELE SYSTEMÓW W ZASIĘGU JEDNEJ APLIKACJI​

INTEGRACJE I WIZUALIZACJE SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH

Wymagania integracji systemów zabezpieczających na poziomie programowym to kolejne występujące na rynku wyzwanie dla tego typu rozwiązań. Scalenie na jednej platformie systemowej  wszystkich funkcjonalności występujących w poszczególnych systemach zabezpieczających pozwala na efektywne zarządzanie bezpieczeństwem obiektu.