KONTROLA DOSTĘPU

DOSTĘP POD NADZOREM​

KONTROLA DOSTĘPU

Wykorzystywana do zabezpieczeń wejść do obiektów strategicznych z funkcjonalnością umożliwiającą lokalizację personelu. W oparciu o dedykowane urządzenia elektroniczne  realizujemy odpowiednie rozwiązania systemu. 

Identyfikowanie użytkowników przez system kontroli dostępu zależny jest od zastosowanego typu urządzenia identyfikującego. 

Mogą być:

-odcisk linii papilarnych

-tagi RFID

-tablice rejestracyjne pojazdów

-piloty radiowe


System na podstawie danych zebranych podczas konfiguracji decyduje o tym, czy w danej chwili użytkownik ma prawo dostępu do sektora i uruchamia procedury mające na celu zezwolić lub zabronić przedostanie się użytkownika do danej strefy.


Cechy systemu kontroli dostępu:

-pełna kontrola nad obecnością użytkownika w strefach systemu

-identyfikacja elektroniczna użytkownika

-zrzut na bieżąco zdarzeń występujących w obrębie systemu

-sterowanie zaporami