SYSTEMY ODDYMIANIA

BEZPIECZNA EWAKUACJA

SYSTEMY ODDYMIANIA

System oddymiana to jedna z instalacji budynku, od której skuteczności zależy życie i zdrowie ludzi. Rolą tego układu jest wyprowadzenie trujących gazów i dymu w sytuacji wystąpienia pożaru. Celem nadrzędnym jest ułatwienie ewakuacji ludzi. W naszych rozwiązaniach opieramy się na produktach ze znanych i renomowanych na rynku firm. Idea jaka nam przyświeca, to dostarczenie skutecznej i optymalnie dopasowanej do klienta instalacji, która będzie spełniała wszystkie prawne  wymagania.

Nowoczesny system oddymiania składa się z kilku elementów:

-Centrali systemu

-Ręcznych przycisków oddymiania

-Elementów detekcyjnych

-Okien i klap oddymiających

-Siłowników

-Centrali pogodowych

-Kurtyn domowych


Ze względu na różnorodność urządzeń tego typu, poszczególne elementy mogą różnić się od siebie budową, właściwościami i sposobem działania. 


Rozwiązania realizujemy w oparciu o produkty i urządzenia poniższych producentów: