SYSTEM WIZUALIZACJI SSP FSM-2500


Cechy kluczowe:

  • Monitorowanie pojedynczych paneli lub całych sieci
  • Zarządzanie nawet 2500 punktami detekcji, lepsze zarządzanie mapami - W każdej mapie można wybrać różne obszary i utworzyć z nich kolejne mapy. W razie potrzeby taką mapę można przybliżyć lub oddalić. Operator może przybliżać lub oddalać widok na mapach, a funkcja obrotu umożliwia przesunięcie mapy w dowolnym kierunku. Na mapie można wybrać jeden czujnik lub grupę urządzeń i, przeciągając i upuszczając, przenieść je na inną mapę. Obiekty można również kopiować i wklejać je na różnych mapach.
  • Łączenie nawet z 10 klientami jednocześnie
  • Zaawansowane rejestrowanie zdarzeń i działań - W rejestrze zdarzeń zapisywane są wszystkie procedury i działania. Rejestr zdarzeń można wyszukać na podstawie wielu kryteriów, gromadzić i generować jego dane, tworzyć jego kopie zapasowe lub go drukować. Raporty można eksportować w formacie Excel.
  • Łatwa w obsłudze instalacja i konfiguracja - Przeprowadzany przy pomocy kreatora proces instalacji i konfiguracji wymaga wykonania zaledwie kilku prostych czynności. Automatyczne przeniesienie ustawień centrali do oprogramowania sprawia, że zarządzanie obiektem jest łatwe i wygodne (np. wstępnie zdefiniowane czujniki). Aby dodać obiekt, wystarczy tylko kliknąć wybraną pozycję na mapie. Do obiektów można przydzielić urządzenia systemowe z rozwijanego menu
  • Importowanie planów pięter - W systemie sygnalizacji pożaru można łatwo importować pliki w różnych formatach, w tym dwg i dxf. Oprogramowanie automatycznie przypisuje listę czujek centrali sygnalizacji pożaru do planu piętra.
  • Zarządzanie uprawnieniami użytkownika - Uprawnienia przydzielane są na podstawie trzech dostosowanych grup. Uprawnieniami dostępu do np. różnych źródeł, map, stref alarmów i urządzeń zarządza się na poziomie grupy. Każdy użytkownik może należeć do kilku grup.