POLON ALFA

Polon-alfa S.A. to największy polski producent systemów sygnalizacji pożarowej i aparatury dozymetrycznej oferujący swoje wyroby zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

Firma POLON-ALFA już w 1956 roku zajęła się opracowywaniem i produkcją aparatury do pomiarów promieniowania jonizującego. Po kilku latach profil produkcji rozszerzony został o urządzenia do wykrywania i sygnalizowania pożaru. Produkcja kompletnych systemów sygnalizacji pożarowej, w skład których wchodzą centrale, czujki, ręczne ostrzegacze oraz akcesoria stanowi do dziś główny zakres działalności firmy.

Ciągły proces wdrażania do produkcji nowych, doskonalszych wyrobów oraz wprowadzanie najnowszych technologii powodują, że POLON-ALFA z powodzeniem konkuruje z czołówką światowych producentów, a czasami nawet wyprzedza światowe standardy.

Doświadczenie i profesjonalizm załogi, w połączeniu z nowoczesną technologią i wdrożonym już w 1998 roku Systemem Zapewnienia Jakości ISO 9001 gwarantują wysoką jakość urządzeń sygnowanych logo POLON-ALFA. Wszystkie produkty wytwarzane w firmie poddawane są certyfikacji na zgodność z normami europejskimi w notyfikowanych w Unii Europejskiej jednostkach certyfikujących i posiadają 5-letnią gwarancję.

Potwierdzeniem gwarantowanej najwyższej jakości całej produkcji jest również nadanie firmie natowskiego kodu podmiotu gospodarki narodowej oraz uzyskanie koncesji na wytwarzanie urządzeń dla potrzeb obronności kraju.


W celu zapoznania się z pełną ofertą firmy Polon-alfa, zapraszamy na poniższą stronę internetową: 

www.polon-alfa.pl