FPA-5000 CENTRALA Z MODUŁAMI FUNKCYJNYMI


Dzięki modułowej budowie centralę sygnalizacji pożaru FPA‑5000 można z łatwością zaadaptować do lokalnych warunków i wymagań prawnych. Umożliwiają to różnorodne moduły funkcyjne.

Centrala sygnalizacji pożaru jest dostępna w dwóch obudowach:

• Obudowa do montażu bezpośrednio na ścianie

• Obudowy do instalacji na ramie, mocowane do ramy montażowej, z możliwością otwierania.

Za pomocą specjalnych zestawów montażowych obudowy można zamontować w szafie 482,6 mm.

Wszystkie obudowy można rozbudować o różne dodatkowe obudowy do różnorodnych zastosowań. Wyniesiona klawiatura FMR‑5000 zapewnia rozproszoną obsługę centrali lub sieci central. Za pomocą interfejsu zewnętrznej magistrali CAN i interfejsu Ethernet można podłączać i łączyć ze sobą kilka kontrolerów centrali i zdalnych klawiatur.

Używając struktury jednej pętli lub struktur wielu pętli w oparciu o technologię Ethernet, sieć można dostosować do niemal każdego zastosowania.

 


​