RZN 4503-T

-Kompaktowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji

-Zgodna z norma EN 12101-10:2005 + AC:2007 określająca zasilanie w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła

-Całkowity prąd napędów do 3 A

-Do zastosowania w małych obiektach

-Obsługuje jedną strefę oddymiania (1 linia, 1 grupa)

-Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię (dozwolone są wyłącznie czujki dopuszczone przez D+H)

-Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych

-Wyposażona w zintegrowany przycisk oddymiania i wentylacji

-Możliwe zaprogramowanie różnych funkcji, np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji

-Monitorowanie przewodów pod kątem zwarcia i przerwy

-Odporna, aluminiowa obudowa