Oferta > Centrale Siemens

powrót

Platforma komunikacyjna HiPath 3000 v 4.0


HiPath 3000

Platforma komunikacyjna pracująca w sieci IP, przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw. HiPath 3000 to efektywna, multimedialna platforma komunikacyjna oparta na standardowych interfejsach TDM i funkcjach wykorzystujących protokół IP. Urządzenie HiPath 3000 w wersji 4.0 jest centralnym elementem strategii konwergencji HiPath. Jako element systemowy w sieci urządzenie HiPath 3000 łączy, przy pomocy tradycyjnych protokołów sieciowych (jak CorNet-N i Qsig), strukturę HiPath 3000 lub HiPath 5000 z wieloma platformami komunikacyjnymi.

Urządzenie HiPath 3000 może pracować w 3 różnych trybach:

  • jako system autonomiczny (stand alone) w sieciach IP i TDM
  • jako brama "Survivable Media Gateway" (utrzymuje możliwość telefonowania w razie awarii sieci IP) systemu HiPath 5000 Real Time IP
  • jako komponent systemu w sieci

Instalacja systemu HiPath 3000 w oddziałach małych i średnich firm w trybie autonomicznym pozwala na użytkowanie maks. 500 stanowisk roboczych IP, 384 tradycyjnych użytkowników głosowych albo w kombinacji mieszanej 384 stanowisk roboczych (PC + telefon). Ponadto w trybie "Gateway" system HiPath 3000 obsługuje do 248 linii zewnętrznych.

Pracując z systemem HiPath 5000 Real Time IP urządzenie HiPath 3000 stanowi bezpieczny węzeł sieci/bramę medialną (Media Gateway). Pojedynczy HiPath 5000 Real Time Services Manager może zarządzać maksymalnie 32 urządzeniami HiPath 3000, które funkcjonują jako jeden system obsługujący do 1000 użytkowników (patrz karta danych systemu HiPath 5000 Real Time).

Cechy i funkcje systemu HiPath 3000 v 4.0

HiPath Cordless Office - rozwiązanie oparte na standardzie DECT zapewniające osiągalność telefonów bezprzewodowych na terenie zakładu.

HiPath Xpressions Compact - zintegrowany system przeznaczony do rejestrowania, odtwarzania i przekazywania wiadomości głosowych w ramach systemu poczty głosowej indywidualnych użytkowników. Czynności te można wykonać niezależnie od miejsca przebywania danego użytkownika oraz w dowolnym czasie. Ponadto HiPath Xpressions Compact udostępnia automatyczną funkcję centrali/awizo.

HiPath ProCenter Office - Call Center łączy przychodzące rozmowy do określonych grup agentów w sposób automatyczny i równomierny, na podstawie danej kwalifikacji. Analiza statystyczna w formie graficznej stanowi podstawę efektywnego wykorzystania personelu.

XPhone - oprogramowanie służące do wybierania numerów z poziomu komputera rejestruje również na wykazie nadchodzące wewnętrzne i zewnętrzne połączenia (ISDN). Dzwoniący z linii ISDN zostaje zidentyfikowany przez porównanie z książką adresową w komputerze osobistym. Dla nadchodzących połączeń ISDN można też wywoływać programy realizujące przetwarzanie danych.

HiPath HG 1500 - karta w systemie HiPath 3000 stanowiąca gateway do sieci LAN. Karta ta umożliwia komunikację głosową, faksową i wymianę danych przez sieć ISDN i inne sieci operatora (za pośrednictwem sieci LAN) z dowolnego komputera. Karta HiPath HG 1500 posiada też złącze (bramę) H.323, obsługujące standardową komunikację głosową przez sieci IP (Voice-over-IP). Jako interfejs do korporacyjnej sieci Ethernet służy system HiPath 3000, który na bazie serii HiPath 3000 umożliwia implementację wielostanowiskowych rozwiązań i aplikacji komunikacyjnych.

Zdalny dostęp do sieci LAN - pewnej grupie upoważnionych pracowników, których stanowiska robocze znajdują się poza korporacyjną siecią LAN, można stworzyć dostęp do centralnych aplikacji i źródeł informacji. Dzięki temu użytkownicy pracujący w domu mogą korzystać z tych samych usług sieci LAN, co użytkownicy przy komputerach PC bezpośrednio włączonych do korporacyjnej sieci LAN (dane, e-mail, programy PC).

Dostęp do Internetu - obok sprzęgu LAN-LAN istnieje możliwość routingu przez Internet z następującymi funkcjami:

  • dynamiczne pozyskiwanie adresów IP od dostawcy Internetu
  • dostęp do Internetu przez tylko jeden adres IP dostawcy, tzn. ekonomiczne rozwiązanie dla wszystkich PC w sieci
  • dynamiczne lub statyczne łączenie kanałów (zależne od obciążenia przełączenie na kanał B)

Aplikacje multimedialne - przy pomocy HiPath 3000 można połączyć różne aplikacje multimedialne i stworzyć komfortowy system wideokonferencyjny w celu zbliżenia do siebie managerów z zespołami. Do tych zadań istnieją aplikacje różnych producentów (nie obsługiwane przez IP).

Zarządzanie opłatami - do rejestracji i przyporządkowywania opłat za rozmowy wychodzące i przychodzące służą różne programy komputerowe umożliwiające rejestrację opłat wg numerów wewnętrznych, linii zewnętrznych, działów, itd. Dane dotyczące opłat można przesyłać do serwera centralnego przez interfejs sieci lokalnej (LAN).

HiPath Hotel - system HiPath Hotel Entry oferuje ekonomiczne rozwiązanie komunikacyjne hotelom mniejszym i średnim, pracującym bez rozwiązań informatycznych czy opartych na komputerach osobistych. Szybka i niezawodna obsługa przez terminal recepcyjny Memory Desk pozwala wykonać wszystkie ważne zadania występujące w codziennej pracy hotelu, podnosząc efektywność pracy i jednocześnie komfort gościa.

Least Cost Routing - przy pomocy tej funkcji system HiPath 3000 automatycznie wybiera trasę, którą ma być poprowadzone połączenie wychodzące. Połączenie może być realizowane przez sieć publiczną, sieci innych operatorów lub sieć prywatną. Ponieważ poszczególni operatorzy telefoniczni naliczają różne taryfy za określone połączenia i w określonych warunkach, stąd przy pomocy Least Cost Routing można automatycznie wybrać najkorzystniejszą trasę dla każdej wychodzącej rozmowy (zależnie od pory dnia i połączenia).

Ochrona danych / bezpieczeństwo danych - w celu zabezpieczenia systemu komunikacyjnego i wewnętrznych danych klienta przed nieupoważnionym dostępem, dostęp do menu serwisowego jest możliwy wyłącznie po wprowadzeniu indywidualnych identyfikatorów. Dzięki temu w każdej chwili można stwierdzić, kto, kiedy i jakich zmian dokonał w systemie.

zapytaj do góry