Oferta > Centrale PLATAN

powrót

DELTA - Lubi wyzwania


Cyfrowa centrala Delta dzięki swej konstrukcji przygotowana jest do obsługi intensywnego ruchu telefonicznego w dużych firmach, hotelach i instytucjach.

Możliwość podłączenia czterech dostępów PRA (30B+D) dla kilkuset indywidualnie rozliczanych abonentów, podzielonych na grupy lub firmy, 16-kanałowa funkcja DISA (jednoczesne odsłuchiwanie wiadomości powitalnych i wybieranie numerów wewnętrznych przez wielu użytkowników) czy konferencje dla nawet 20 abonentów miejskich i/lub wewnętrznych to jedynie przykłady tego, do jakich wyzwań przygotowana jest Delta. Występuje w trzech wykonaniach: Delta 160, Delta 320 i Delta 480.

Konfiguracja:

 • Delta 160 - 158 portów, 9 pakietów wyposażeń liniowych
 • Delta 320 - 318 portów, 19 pakietów wyposażeń liniowych
 • Delta 480 - 478 portów, 29 pakietów wyposażeń liniowych

Organizacja ruchu

 • 16-kanałowa funkcja DISA (bezpośrednie wybieranie numerów wewnętrznych)
 • 6 zapowiedzi głosowych: 4 dla funkcji DISA, 1 dla zamawianych połączeń oraz 1 dla połączeń oczekujących
 • Dowolny plan numeracji usług i portów - poszczególnym funkcjom centrali i abonentom wewnętrznym można przypisać numery, do których użytkownicy byli przyzwyczajeni np. po użytkowaniu innego typu centrali; można również przypisywać numery zgodne np. z numeracją pokoi hotelowych lub pomieszczeń biurowych
 • Indywidualizacja usług i uprawnień abonentów. Każdemu abonentowi można przypisać właściwy jemu zestaw usług centralowych (np. profil serwis, dyrektor, modem)
 • Zastosowanie łączy ISDN umożliwia wykorzystanie numerów DDI (abonenci wewnętrzni otrzymują numery bezpośrednie, "miejskie")
 • Zobacz Kto Dzwoni - prezentacja numeru (usługa CLIP) abonenta dzwoniącego z linii miejskich ISDN na wyświetlaczach aparatów cyfrowych, systemowych i analogowych oraz w programie Platan CTI. Prezentowane są również numery wewnętrzne
 • Grupy Wspólnego Wywołania (GWW) - określonej grupie abonentów centrali zostaje przydzielony wspólny numer. Połączenie przychodzące do danego działu (grupy) może być odebrane przez jednego z abonentów GWW, można określić kolejność dzwonienia w ramach GWW: wszyscy jednocześnie, dołączanie kolejnych abonentów, przechodzenie dzwonka, inne (mieszane)
 • Numery skrócone i alarmowe - możliwość definiowania numerów alarmowych zawsze dostępnych z każdego aparatu; dodatkowo 9 indywidualnych numerów skróconych dostępnych dla każdego abonenta
 • Grupy abonenckie - każdy abonent ma zdefiniowaną grupę użytkowników do których może zadzwonić. Pozwala to m.in. na stworzenie trybu dyrektorsko - sekretarskiego (z dyrekcją można się połączyć tylko przez sekretariat) albo na obsługiwanie przez centralę kilku firm
 • Funkcja "budzenia", przypominania o zaplanowanym wydarzeniu - jedno- i wielokrotne, definiowane niezależnie na każdy dzień tygodnia
 • Zawieszanie, parkowanie, przenoszenie, przechwytywanie i zamawianie połączeń

Zarządzanie kosztami

 • Bufor 70.000 rekordów bilingowych
 • PRK Program Redukcji Kosztów połączeń telefonicznych - system restrykcji, indywidualnego rozliczania i wydruków kosztów rozmów telefonicznych
 • System 160 "abonentów wirtualnych" i do 624 kont indywidualnych ("abonenci wirtualni" + liczba portów wewnętrznych)
 • Funkcja wyboru najtańszej drogi połączeniowej LCR - centrala automatycznie kieruje ruch do sieci zdefiniowanych operatorów, bez konieczności wybierania dodatkowych prefiksów

Współpraca

 • Współpraca z oprogramowaniem CTI (integracja centrali z sieciami komputerowymi), w tym z programem Platan CTI
 • Współpraca z aparatami analogowymi dowolnego typu, aparatami bezprzewodowymi systemu DECT, aparatami ISDN oraz aparatami i konsolami systemowymi Panasonic
 • Udostępniany integratorom interfejs programowy PCTI umożliwiający integrację centrali z systemami call centers, CRM oraz innymi aplikacjami i urządzeniami
 • Interfejs do współpracy z oprogramowaniem hotelowym
 • Możliwość podłączenia: wielu bramofonów (adaptery typu AB zapewniają współpracę z różnymi modelami bramofonów), bramki GSM, bramki VoIP, zewnętrznych systemów poczty głosowej
 • Zdalne (przez modem lub kartę ethernetową) zarządzanie, obsługa taryfikacji i aktualizacja programu centrali

Cechy wyróżniające

 • System slotów uniwersalnych - dowolna konfiguracja wyposażeń
  - łączy miejskich ISDN (BRA i PRA)
  - wewnętrznych portów ISDN - styk S0
  - analogowych linii miejskich i wewnętrznych
  - portów dla aparatów systemowych (cyfrowych i hybrydowych)
 • Modułowość i niezależność pracy poszczególnych paneli umożliwia, w razie awarii, odłączenie jednego z paneli i prawidłową pracę pozostałych, jak również bezproblemową rozbudowę w trakcie eksploatacji. Serwisowanie centrali, wymiana lub dokładanie pakietów liniowych mogą się odbywać bez odłączania napięcia minimalizując uciążliwość takich prac dla użytkowników.
 • Połączenia konferencyjne oraz konferencje typu okólnik dla 20 abonentów miejskich i/lub wewnętrznych (w konferencji może uczestniczyć do 19 abonentów miejskich)
 • Możliwość nagrania dobrej jakości zapowiedzi lub wykorzystanie plików muzycznych [.wav]
 • Połączenia tranzytowe - możliwość połączenia z zewnątrz z centralą i wykonanie za jej pośrednictwem i na jej koszt połączenia z innym numerem zewnętrznym
 • Przenoszenie przychodzących wywołań na linie wewnętrzne lub miejskie w trybie:
  - bezwarunkowym
  - gdy abonent nie odbiera
  - gdy abonent zajęty
 • Przekazanie połączenia miejskiego (przychodzącego lub wychodzącego) na inny numer miejski, np. numer komórkowy pracownika będącego poza firmą.zapytaj do góry